Cookiebeleid

Cookiebeleid

GreenEpics wenst de bezoekers van de website door middel van deze policy te informeren over het cookiebeleid dat GreenEpics nastreeft.

GreenEpics raadt de bezoeker aan de policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies.

Waarom gebruiken we cookies?

GreenEpics maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de bezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van cookies voor analyses op onze webwinkel en werken we samen met een aantal externe partijen, voor bijvoorbeeld advertenties en e-mail marketing, die op hun beurt ook cookies kunnen plaatsen.

Aanvaarden en weigeren van cookies

Bij het bezoeken van de website zal vermeld worden dat cookies worden gebruikt (in de vorm van een pop-up). De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. GreenEpics maakt de bezoeker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren zullen functioneren. Het is mogelijk dat de bezoeker geen toegang meer zal hebben tot de diensten die GreenEpics op de website aanbiedt.

Indien de bezoeker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en bij een eerste bezoek aan de website opteert om 'verder te gaan', dan gaat GreenEpics ervan uit dat de bezoeker de verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt. 

Wat zijn cookies eigenlijk

Wat is een cookie?

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel toestel – zoals smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de website, die de bezoeker op dat ogenblik raadpleegt. Het cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de bezoeker ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel van de bezoeker bevinden.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten:
- De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft;
- Een vervaldatum;
- Een unieke cijfercode.

Wat is het nut van een cookie?

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de bezoeker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke folder voor de webbrowser op de harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker.

Bestaan er verschillende soorten cookies?

De wetgeving terzake maakt een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds (dit zijn first party cookies waarbij de opgeslagen informatie teruggestuurd wordt naar de website die het geplaatst heeft) en alle overige cookies anderzijds (third party cookies, dit zijn cookies waarbij de opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar een andere website waartoe het behoort, derde partijen).

Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de website, met de bedoeling de bezoeker een zo aangenaam en optimaal mogelijk bezoek te laten ervaren en waarvoor het gebruik ervan de toestemming strikt noodzakelijk niet vereist is, ze worden immers enkel opgeslagen voor de huidige browsersessie.

Een verder onderscheid kan gemaakt worden naar gelang het specifieke doel van het cookie.

- Wat zijn 'session’ cookies en 'permanent’ cookies en wat is het verschil tussen beide? 
De taak van het ‘session’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, gedurende het bezoek aan de website; de taak van het ‘permanent’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, met het oog op herhaalde bezoeken aan de website.

Wat zijn 'performantie’ cookies
Het 'performantie’ cookie gaat na op welke wijze de bezoeker de website gebruikt. Dit stelt de beheerder van de website in staat de inhoud en het gebruiksgemak van de website bij te sturen en te optimaliseren. Zo wordt dagelijks bijvoorbeeld door ‘performantie’ cookies bijgehouden hoeveel verschillende personen de welke verschillende pagina’s hebben bezocht of welke de meest gekozen taalversie van de website is.

- Wat zijn 'third party’ cookies
‘Third party’ cookies zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties, die door derde partijen op de website geplaatst worden. De ‘third party’ cookies hebben tot doel de advertenties en/of de inhoud van ervan aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker aan te passen. De bezoeker krijgt de advertenties uitsluitend te zien, wanneer hij de ‘third party’ cookies niet heeft uitgeschakeld en hiervoor dus een toestemming werd verleend. Bij het gebruik van ‘third party’ cookies beschikken noch de beheerder van de website, noch de adverteerders (derden) over de persoonlijke gegevens van de bezoeker.

Wat is 'embedded content'?

De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.

Hoe kan de bezoeker de cookies beheren?

De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browser-instellingen aan te passen.

Hoe wij cookies gebruiken

GreenEpics maakt gebruik van functionele cookies met oog op het 'herinneren' van de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker en met oog op het vermijden van repetitieve communicatie bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld de vraag om deel te nemen aan een evaluatie van de gebruikerservaring. GreenEpics gebruikt de cookies bijvoorbeeld in functie van de gemaakte taalkeuze, bij het invullen van contactformulieren, onthouden van welke producten de bezoeker recent bekeken heeft, ...

GreenEpics maakt tevens gebruik van functionele cookies, wanneer de bezoeker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wenst in te loggen. Met behulp van de cookies kan GreenEpics op een veilige manier de identiteit van de bezoeker controleren, vooraleer toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die op het account wordt bewaard.

GreenEpics gebruikt uitsluitend onderstaande cookies:

  • Cookies die nodig zijn voor de werking van de winkel:
Naam Functie
__cfduid Gebruikt om de laadtijd van pagina's te versnellen (CloudFlare)
_ab Gebruikt in verbinding met toegang tot beheerder.
_secure_session_id Gebruikt in verbinding met navigatie via een webwinkel.
_shopify_u Wordt gebruikt om de accountgegevens van de klant bij te werken.
Cart Gebruikt in verbinding met winkelwagen.
cart_sig Gebruikt in verbinding met betaalpagina.
cart_ts Gebruikt in verbinding met betaalpagina.
cart_ver Gebruikt in verbinding met winkelwagen.
checkout_token Gebruikt in verbinding met betaalpagina.
hulkCookieBarClick Wordt gebrukt om bij te houden dat de bezoeker akkoord is met onze cookie policy.
Secret Gebruikt in verbinding met betaalpagina.
Secure_customer_sig Gebruikt in verbinding met klantaanmelding.
storefront_digest Gebruikt in verbinding met klantaanmelding.

 

  • Cookies voor rapportage en analytics:
Naam Functie
_landing_page Landingspagina's volgen.
_orig_referrer Landingspagina's volgen.
_s Shopify-analyses.
_shopify_fs Shopify-analyses.
_shopify_s Shopify-analyses.
_shopify_sa_p Shopify-analyses met betrekking tot marketing en verwijzingen.
_shopify_sa_t Shopify-analyses met betrekking tot marketing en verwijzingen.
_shopify_y Shopify-analyses.
_tracking_consent Traceringsvoorkeuren.
_y Shopify-analyses.
tracked_start_checkout Shopify-analyses met betrekking tot betaalpagina.

                       

  • Daarnaast gebruiken we pixels en tags van de volgende externe partijen, die op hun beurt cookies kunnen plaatsen:
Externe partij Beschrijving Privacybeleid
Bing Ads Wij gebruiken Bing Ads om gerichte advertenties te leveren aan personen die onze websites bezoeken. https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement
Facebook Connect We gebruiken Facebook Connect om bezoekers van onze website te laten communiceren met ons en onze inhoud te delen op het social media platform van Facebook. https://www.facebook.com/policy.php
Facebook Custom Audiences Wij gebruiken Facebook Custom Audiences om gerichte advertenties te leveren aan personen die onze websites bezoeken. https://www.facebook.com/policy.php
Google Ads Wij gebruiken Google Ads om gerichte advertenties te leveren aan personen die onze websites bezoeken. https://policies.google.com/privacy
Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe gebruikers met onze websites omgaan. https://policies.google.com/privacy
Klaviyo Wij gebruiken Klaviyo voor e-mail marketing zodat we onze klanten correct kunnen informeren over hun bestelling, de nieuwsbrief kunnen bezorgen en gerichte promoties kunnen aanbieden. https://www.klaviyo.com/privacy/policy
Pinterest We gebruiken Pinterest om bezoekers van onze website te laten communiceren met ons en inhoud van onze website te delen op het social media platform van Pinterest. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Privy Wij gebruiken Privy om bezoekers een aanbod te doen een korting te ontvangen wanneer deze de website wenst te verlaten. https://www.privy.com/privacy-policy
Twitter We gebruiken Twitter om bezoekers van onze website te laten communiceren met ons en inhoud van onze website te delen op het social media platform van Twitter. https://twitter.com/en/privacy
Trusted Shops Trusted Shops biedt onze klanten een kopersbescherming. Ook verzamelt Trusted Shops reviews van klanten over hun ervaring met GreenEpics. 

 

https://www.trustedshops.be/juridische-informatie/

 

De bezoeker zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet naar behoren functioneren, indien de noodzakelijke cookies worden uitgeschakeld.

De bezoeker kan zijn of haar cookie instellingen voor de website van GreenEpics wijzigen om zo een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Indien de bezoeker van de website via een hyperlink op de website van GreenEpics ook de website van een derde partij bezoekt, adviseert GreenEpics de bezoeker om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te informeren omtrent het toepasselijke privacy en cookie beleid van deze derde partij.

Heeft de bezoeker nog vragen aangaande het gebruik van cookies of opmerkingen met betrekking tot het door GreenEpics gevoerde beleid, kan hij of zij zich steeds wenden tot de klantenservice via klantenservice@greenepics.com.

Hoe lang blijven cookies op mijn computer of mobiele apparaat staan?

De tijd dat een cookie op je computer of mobiele apparaat staat, hangt af van de vraag of het een “permanente” of “sessie”-cookie is.

Sessiecookies blijven bewaard totdat je stopt met browsen en permanente cookies blijven totdat ze verlopen of worden verwijderd.

Het merendeel van de cookies die wij gebruiken zijn persistent en vervallen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze worden gedownload naar jouw apparaat.

Zie het onderstaande gedeelte over hoe je cookies beheert voor meer informatie over het verwijderen ervan voordat ze verlopen.

Hoe kan je de cookies zelf beheren?

Je kunt cookies op verschillende manieren beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op jouw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt kiezen of je ze wel of niet accepteert in jouw browserinstellingen. Je vindt deze doorgaans in “Tools” van uw browser of in het menu “Voorkeuren”. Voor meer informatie over hoe je jouw browserinstellingen wijzigt of cookies blokkeert, beheert of filtert , vind je in het helpbestand van uw browser of via deze sites : www.allaboutcookies.org.

Veel van de advertenties van derden en andere volgservices die je hierboven ziet, bieden je de mogelijkheid om je af te melden voor hun volgsystemen. Meer informatie over de data die zij verzamelen en hoe je hiervoor kunt afmelden, vind je via de links naar hun privacybeleid.